เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอปัว

 เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น.ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอปัว ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อหารือข้อปฏิบัติราชการต่าง ๆ โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในที่ประชุม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวรัชนีกร ตนภู ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ