ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านขอน และบ้านสวนดอก

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว และบ้านสวนดอก หมู่ที่ ๖ ตำบลวรนคร ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ