ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ใน วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยจะแบ่งพื้นที่ดับไฟออกเป็น ๒ ช่วงระยะเวลา ดังนี้

๑. ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พื้นที่ดับไฟที่ได้รับผลกระทบ คือ ตึกแถวบริเวณร้านไอแอมล้านนาทั้งหมด

๒. ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. พื้นที่ดับไฟที่ได้รับผลกระทบ คือ บ้านขอน ถนนเส้นหลัก ตั้งแต่ร้านปัวกระทะทอง ไปจนถึง ร้านครัวคุณกานต์

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฯ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับในทันที ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๒๔๘ , ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๖๑๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ