ออกให้บริการน้ำ ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณศูนย์วัฒนธรรมเวียงวรนคร วัดพระธาตุเบ็งสกัด

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๔๑ น. ของวันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการน้ำ ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณศูนย์วัฒนธรรมเวียงวรนคร วัดพระธาตุเบ็งสกัด ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ