ฉีดล้างทำความสะอาด โรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๕.๓๖ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ฉีดล้างทำความสะอาด โรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว ให้สะอาด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ