ลงพื้นที่ให้คำแนะนำตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ให้แก่สถานประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

เนื้อหา : ช่วงบ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ให้แก่สถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ