ปรับปรุง ซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตบ้านป่าหัด และบ้านปรางค์

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะบ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว และบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ