ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสีคิ้ว ,เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ,เทศบาลตำบลลี้

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสีคิ้ว , เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และเทศบาลตำบลลี้ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปดูชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะต้นทาง ซึ่งมีการนำขยะมารีไซเคิลให้ใช้เป็นประโยชน์ ณ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ