ออกให้บริการฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณวัดปรางค์

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๒๙ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณวัดปรางค์ ตามที่ได้ร้องขอมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ