ให้บริการช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วยติดเตียงบ้านนาป่านไปพบแพทย์ตามนัด

เนื้อหา : วันนี้ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ให้บริการช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตบ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน ไปพบแพทย์ตามนัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ