ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี

เนื้อหา : เวลา ๑๕.๐๐ น.ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้มีความสนใจมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่ จำกัด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนายจารุกิตต์ จิณะไชย ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ