วีดิทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี

วีดิทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์