ประชุมเพื่อชี้แจงการตอบแบบสอบถามการประเมิน ITA

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการตอบแบบสอบถามการประเมิน ITA ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ