วีดิทัศน์เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบการแสดงหางเครื่อง ในงานประจำปี และของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๖ ตอนที่ ๑ – ๒

วีดิทัศน์เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบการแสดงหางเครื่อง ในงานประจำปี และของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๖ ตอนที่ ๑ – ๒

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒