ลงพื้นที่ให้คำแนะนำร้านขายของชำ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลปัว ลงพื้นที่ให้คำแนะนำร้านขายของชำ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ