ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง ในเขตพื้นที่บ้านขอน

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง ในเขตพื้นที่บ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว ตามที่ประชาชนได้แจ้งร้องทุกข์มา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ