ต้อนรับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคนใหม่

วันนี้ (17 เมษายน 2562) คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว และพนักงานเทศบาล นำโดย พจอ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง พร้อมคณะจากเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว