ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ใน วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลตำบลปัว ดังนี้

๑. บ้านนาป่าน ซอยทางเข้านาเหล่าเก๊าสลีทั้งซอย

๒. บ้านปัวปลายนา

๓. ขนมจีนส้มตำป้ายวง

๔. ปัวพาราไดซ์เพลส

๕. บ้านนาโฮมสเตย์

๖. Pink Corner cafe

๗. นาเหล่าเก๊าสลี โฮมสเตย์

๘. เดอนาปัววิลล่า

๙. Purizon

๑๐. ชมตะวัน Homemade & Coffee

๑๑. ครัวล้าน ๕

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฯ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับในทันที ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๒๔๘ , ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๖๑๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ