ตรวจความสงบเรียบร้อย และดูแลการจอดรถในพื้นที่ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : เวลาย่ำรุ่งของวันนี้ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ สังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการตรวจความสงบเรียบร้อย และดูแลการจอดรถในพื้นที่ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปิยะพงษ์ ปาละ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ