เวทีพูดคุย พบปะ แลกเปลี่ยนผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่บ้านขอน

เนื้อหา : ภาคเช้าของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีพูดคุย พบปะ แลกเปลี่ยนผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่บ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว โดยมีนายสิงห์ ชาวแหลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , ประธานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว และผู้นำชุมชน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านขอน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางอนัญญา โสภา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ