ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลที่ดี

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ