ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตบ้านร้อง

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๓๙ น. ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตบ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ