ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านป่าลาน และบ้านปรางค์พัฒนา ๑

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๑.๒๑ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว และบ้านปรางค์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ