รับส่งผู้ป่วยติดเตียงบ้านนาป่าน ตรวจร่างกายตามแพทย์นัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับส่งผู้ป่วยติดเตียงบ้านนาป่าน ตรวจร่างกายตามแพทย์นัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายวิรัตน์ รสชะเอม

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ