ตรวจเยี่ยมการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนริมน้ำขว้าง ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายมงคล พุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนริมน้ำขว้าง ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางกัลยา จันเนย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ