ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณร้าน Seeds คอฟฟี่ & บาร์ ไปจนถึงโรงแรมปาริชาตเพลส

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ใน วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณร้าน Seeds คอฟฟี่ & บาร์ ไปจนถึง โรงแรมปาริชาตเพลส โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลตำบลปัว ดังนี้

๑. Seeds คอฟฟี่ & บาร์

๒. เอ็มเจเพ็ทมาร์ท

๓. นันท์เจริญยนต์

๔.ร้านไม้ยูคา

๕. เมืองปัวเชียงกง

๖. Kerry Express

๗. ปัวเจริญยนต์ออโต้คาร์

๘. เจมส์คาร์แคร์

๙. เพลินพิศเฟอร์นิเจอร์

๑๐. ฟินนี่บ็อกซ์ สาขาปัว

๑๑. เฮงลิสซิ่ง สาขาปัว

๑๒. วินเนอร์เครื่องมือช่าง

๑๓. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๒

๑๔. จินต์อะไหล่

๑๕. วัชราคาร์แคร์

๑๖. แอ๋งคาร์แคร์

๑๗. ธนานันทนายความ

๑๘. พิมพ์ทองพาณิชย์

๑๙. J&T

๒๐. โรงแรมปาริชาตเพลส

๒๑. บ้านปรางค์พัฒนา ๒ ตั้งแต่ซอยทางเข้าโกโก้วัลเล่ย์ ไปจนถึงร้านวัชราคาร์แคร์

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฯ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับในทันที ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๒๔๘ , ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๖๑๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ