รับผู้ป่วยชายสูงอายุ ในเขตบ้านร้อง อาเจียนไม่หยุด อ่อนเพลีย นำส่งไปรักษาโรงพยาบาล

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการเจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว รับผู้ป่วยเพศชาย อายุประมาณ ๖๐ – ๗๐ ปี ในเขตพื้นที่บ้านร้อง จำนวน ๑ ราย มีอาการอาเจียนไม่หยุด อ่อนเพลียและอ่อนแรง จึงได้นำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามที่ศูนย์วิทยุนเรนทรน่านได้แจ้งมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ