ปฐมพยาบาล พร้อมรับผู้ป่วยชาย จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณปากทางเข้าโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว และนำส่งไปรักษาโรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ปฐมพยาบาล พร้อมรับผู้ป่วยชาย จำนวน ๑ ราย มีอาการบาดเจ็บขาขวาผิดรูป จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณปากทางเข้าโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว และนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ