โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เขตพื้นที่บ้านนาป่าน

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้จัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เขตพื้นที่บ้านนาป่าน ร่วมกับผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่อสม. บ้านนาป่าน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาป่าน โดยได้รับเกียรติเชิญนายนิสันต์ นำสม จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถาน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านสุขาภิบาลในชุมชน จากนั้นได้ลงพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกในชุมชน เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาล

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนายทัศน์ ทนุรัตน์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ