จับสัตว์มีพิษ หลังโรงเรียนบ้านปรางค์

เนื้อหา : ในเวลา ๑๑.๕๖ น. วันนี้ เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบสัตว์มีพิษ ดังนั้น นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการจับสัตว์มีพิษ ซึ่งก็คืองู บริเวณหลังโรงเรียนบ้านปรางค์ เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษดังกล่าวมาทำร้ายประชาชนในละแวกนั้น

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ