ลงพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการขายของชำ ในเขตบ้านร้องและบ้านปรางค์พัฒนา ๑

เนื้อหา : ภาคบ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ลงพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการขายของชำ ในเขตบ้านร้องและบ้านปรางค์พัฒนา ๑ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว และเจ้าหน้าที่อสม.

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนางสาวอณัญญา ปัญญาฟู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ