รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ เรียกไม่รู้สึกตัว นำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ มีอาการเรียกไม่รู้สึกตัว จึงได้นำส่งไปตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายวิรัตน์ รสชะเอม

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ