ปฏิบัติหน้าที่เดินตรวจดูแลความสงบเรียบร้อย ในเขตพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : เช้ามืดวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่เดินตรวจดูแลความสงบเรียบร้อย ในเขตพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ