การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : เวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันนี้ เทศบาลตำบลปัว ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปัว โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นผู้กล่าวรายงานต่อนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว , เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว ภายในงานเปิดสนามมีการแสดงชุดรำวงมหาดไทย จากคณะครูและนักเรียน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ อาทิ วิ่งเก็บของ , เก้าอี้ดนตรี ฯลฯ เป็นต้น ผลการแข่งขันกีฬาโดยรวม สีฟ้าได้รางวัลชนะเลิศ / รางวัลกองเชียร์ , สีแดง ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ และสีชมพู ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ตามลำดับ

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ