ออกให้บริการช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่บ้านป่าหัด ไปพบแพทย์ตามนัด

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่บ้านป่าหัด ไปพบแพทย์ตามนัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ