ออกให้บริการล้างน้ำ เพื่อล้างทำความสะอาด บริเวณเสามิ่งขวัญบ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : ภาคบ่ายในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการน้ำ เพื่อล้างทำความสะอาด บริเวณเสามิ่งขวัญบ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว ตามที่ผู้นำชุมชนได้ร้องขอมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ