ออกเหตุดับเพลิงไหม้ บริเวณร้านไม้ยูคาฯ (ร้านปัวภิรมย์เก่า)

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกเหตุดับเพลิงไหม้ บริเวณร้านไม้ยูคาฯ (ร้านปัวภิรมย์เก่า) ตามที่ประชาชนได้แจ้งร้องทุกข์มา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ