ออกบริการรดน้ำสนามกีฬาโรงเรียนปัว ข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

เนื้อหา : ภาคบ่ายของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกบริการรดน้ำสนามกีฬาโรงเรียนปัว ข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ตามที่หน่วยงานได้แจ้งร้องขอมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ