ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ รถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณถนนสายเก่าบ้านขอน

เนื้อหา : ค่ำวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณถนนสายเก่าบ้านขอน และนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ