ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านป่าหัด , บ้านปรางค์ , บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านป่าหัด , บ้านปรางค์ , บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตามปกติ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ