เข้าร่วมโครงการ อปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายธวัช อุตรชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , นางกัลยา จันเนย หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนายเดชา กะมะโน นิติกรชำนาญการ เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลปัว ในการเข้าร่วมโครงการ อปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแงง โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งและร่วมปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ