ร่วมออกพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการร้านขายของชำ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายในการนำของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ร่วมออกพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการร้านขายของชำ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้สถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลปัว มีมาตรฐานด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุขที่ถูกต้อง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวอณัญญา ปัญญาฟู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ