ออกพื้นที่ดับไฟป่า ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ มีประชาชนได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ป่ากับเทศบาลตำบลปัว ดังนั้น นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกพื้นที่ดับไฟป่า ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ ให้สงบลง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายจีระศักดิ์ อุตรชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ