จัดเวรรักษาการณ์ตรวจสอบความเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : เช้ามืดวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเวรรักษาการณ์ตรวจสอบความเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายมรกต กองเสือ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ