ออกให้บริการฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณสนามกีฬา ข้างโรงเรียนปัว

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๐๔ น.ของวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณสนามกีฬา ข้างโรงเรียนปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ