ซ่อมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา และบ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : ภาคบ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการซ่อมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา และบ้านปรางค์พัฒนา ๒ ตามที่นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ดำเนินการ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ