ออกรับ-ส่งผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่บ้านนาป่าน ไปตรวจร่างกายตามแพทย์นัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ออกให้บริการรับ – ส่งผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่บ้านนาป่าน ไปตรวจร่างกายตามแพทย์นัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายวิรัตน์ รสชะเอม

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ