เข้าร่วมงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมเดินขบวนแห่ครัวตาน งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ในนามอำเภอปัว ตั้งแต่บริเวณหนองน้ำครก ไปจนถึงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยอำเภอปัว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ประเภทอำเภอขนาดใหญ่

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ