ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง) ด้วยการฉีดล้างสิ่งสกปรก และขัดพื้นผิวทางเดินให้สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลที่ดี

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ