เข้าร่วมงานวันนักข่าว และงานวันสถาปนาครบรอบ ๔๔ ปี ของการรวมตัวของสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดน่าน

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายแดน จิตอารี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปัว , นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว และนายมงคล พุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมงานวันนักข่าว และงานวันสถาปนาครบรอบ ๔๔ ปี ของการรวมตัวของสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดน่าน ณ โรงแรมเทวราช ซึ่งมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ